Skip to content

Izjava o privatnosti

Osobni podatak jest svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet poznat ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih fizičkom, fiziološkom, genetskom, mentalnom, ekonomskom, kulturnom ili socijalnom identitetu tog pojedinca.
Vaše osobne podatke prikupljamo samo kada nam svojom voljom date takve informacije. Podatke o vama prikupljamo kada naručite knjigu putem e-maila ili prilikom prijave na naš newsletter. Trebali biste imati na umu da se neosobne informacije i podaci mogu automatski prikupljati putem naših internetskih servera ili upotrebom “kolačića”.
Na svojoj web-stranici ne nudimo niti pružamo usluge ili proizvode trećih strana.
Kako bismo zaštitili osobne podatke koje šaljete putem ove web-stranice, primjenjujemo fizičke, tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. Neprestano nadograđujemo i testiramo svoju sigurnosnu tehnologiju. Ograničavamo pristup vašim osobnim podacima samo na one zaposlenike koji trebaju znati te informacije kako bi vam pružili neke koristi ili usluge.
Vaše osobne podatke čuvamo i štitimo tijekom trajanja vašeg poslovnog odnosa s nama te u skladu s pozitivnim propisima.
Ako želite znati posjedujemo li i obrađujemo vaše osobne podatke, ili ako želite pristupiti osobnim podacima koje imamo o vama, molimo vas da nas kontaktirate na info@antipod.hr. Također, možete zahtijevati informacije o svrsi i načinu obrade podataka te imate pravo na ispravak osobnih podataka koje posjedujemo ukoliko su oni netočni. Nadalje, možete i zatražiti da izbrišemo vaše podatke ili prestanemo s njihovom obradom u svrhe izravnog marketinga. Ako iz nekog razloga ne možemo ispuniti vaš zahtjev, poslat ćemo vam objašnjenje o tome zašto nismo bili u mogućnosti udovoljiti vašem zahtjevu.
Povreda osobnih podataka označava povredu sigurnosti koja vodi do nenamjernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neautoriziranog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, čuvaju i obrađuju u vezi s nuđenjem naših usluga. U slučaju povrede osobnih podataka obavijestit ćemo u roku 72 sata vas i nadležno nadzorno tijelo o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, možebitnom utjecaju na naše usluge te našim planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka po pojedince.
Korištenjem ove web-stranice dajete privolu na ovu politiku privatnosti. U slučaju promjena naše politike privatnosti obavijestit ćemo vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti dolje kako slijedi.
Ova politika privatnosti posljednji je put izmijenjena 20. rujna 2018. godine.
U bilo kojem trenutku možete poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi s našim skupljanjem i obradom vaših osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj pritužbu možete podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP).