Skip to content

[1. ono što je na suprotnoj strani zemaljske kugle (npr. Australija prema Europi), čovjek prema drugom čovjeku na suprotnoj strani zemaljske kugle; protunožac]
[2. onaj koji je oprečnih pogleda, karakternih osobina i sl. prema drugome (npr. on je njegov antipod)]

Nakladnička kuća antìpōd osnovana je 2018. godine te od samog početka ima postavljen jasan izdavački program – antìpōd objavljuje kvalitetnu beletristiku domaćih i stranih autora. U radu na knjigama pazimo na svaki detalj, od izbora naslova i prevoditelja, preko rada na tekstu, do dizajna i kvalitete tiska, pri čemu idemo ukorak sa suvremenim tehnologijama.

Naklada antìpōd

Vlasnica: Ana Tot

Adresa: P. Zoranića 30, 31207 Tenja

e-mail: info@antipod.hr

OIB: 56705651047

IBAN: HR2224020061140324066